ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2023

ΧΙΟΣ :
Ο Οίκος Ναυτού Χίου ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές του Πάσχα 2023 σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Η χορήγηση θα πραγματοποιείται από τις 22 Μαρτίου έως και τις 10 Απριλίου του 2023 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελλο Α4 από τις 08:30 έως τις 13:00. Όσοι θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για τη χορήγηση της ενίσχυσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2271044477 και 2271044475.
Η χορήγηση αυτής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι μια σημαντική κίνηση που έχει στόχο την ενίσχυση των ανέργων ναυτικών και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν

Latest..