ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ :
Το ΔΙΕΚ του Γ. Ν. Xίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί  στην εγγραφή καταρτιζομένων  , στις ειδικότητες:
-Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ εξάμηνο εγγραφές & Γ΄ εξάμηνο  κατατάξεις) ,
– Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (A΄εξάμηνο εγγραφές & Γ εξάμηνο κατατάξεις)
για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
                                          
 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
    Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά
στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ.
       –  Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα [ 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης  και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης].
Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5 και Διασώστη και Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Ν 4386 Φ.Ε.Κ. 83/Τ.Α’/11-5-2016, ΑΡΘΡΟ 42, ΠΕΡ 9, παρ. στ’. ).
Οι απόφοιτοι τωνΔ.ΙΕΚ, ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δύναται να κατατάσσονται σε Τμήματα / Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος (Υ.Α.αρ.46935/Ζ1 ΦΕΚ2031/21-4-2022).
Είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (άρθρο 8, Ν. 3051/2002, Φ.Ε.Κ. 220/Α/20-9-2002).
Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.
Προβλέπεται κατάταξη στο Γ’ εξάμηνο σπουδών (υπό προϋποθέσεις).
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β. ΚΥΚΛΟΥ, ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ μπορούν να φοιτήσουν στο  Γ΄ Εξάμηνο  σπουδών  με επιπλέον μοριοδότηση   Δεύτερου  Πτυχίου.
Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α’ εξάμηνο σπουδών έχουν: Απόφοιτοι από ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΞΑΤΑΞΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΕΕ Β’  Κύκλου Σπουδών, ΙΕΚ , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
                           
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
           Σχετική αίτηση (χορηγείται από το ΙΕΚ)
           ΑΜΚΑ
           Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο).
           Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
           Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
           Πιστοποιητικό γέννησης
           Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
           Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για             αλλοδαπούς υπηκόους.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης β΄ κατηγορίας
Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ.12 παρ.5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β’)
Πληροφορίες- Εγγραφές: Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ.
Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
Τσιμπή 8, Λατόμι, Τ.Κ.:82100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2271351108 , 2271351111 &  6980783813
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023.

Latest..

Στο Λιβαδοχώρι ξενύχτησαν οι αγρότες της Λήμνου. Σήμερα Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου κάθοδος στην Μύρινα.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]