«Επικίνδυνος ο επαρχιακός δρόμος Πλατάνι – Ζια στην Κω» | Απάντηση Θ. Λιβάνιου σε ερώτηση της Ελληνικής λύσης

ΚΩΣ:

Θέμα: «Επικίνδυνος ο επαρχιακός δρόμος Πλατάνι – Ζια στην Κω»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2223/11-12-2023 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι Περιφέρειες της χώρας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.
Στο πλαίσιο αυτό, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2023 ποσό ύψους 4.550.000,00€, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία, έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 107712/14-12-2023 έγγραφο και όταν περιέλθουν, θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
  • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65a52395cb0e857c3091c8e9 στις 16/01/24 11:

Latest..

Β. Αιγαίο: Πρόεδρος της ΠΕΔ ο Τ. Βέρρος – “Σκοπός η ενεργοποίηση της ΠΕΔ για την ανάπτυξη των νησιών

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Αυγενάκης: Η παραοικονομία με το πρόσχημα της ερασιτεχνικής αλιείας τελειώνει- Προχωράμε στο Μητρώο Ερασιτεχνικής Αλιείας.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]