ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ &.ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ&.

ΧΙΟΣ :
Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης κατά την Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης Ιανουαρίου 2024, και με την ευκαιρία του έτους Ολυμπιακών Αγώνων 2024, Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του αειμνήστου Καθηγητού Νικολάου Νησιώτου, με θέμα: «Εκκλησία και Αθλητισμός». Το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, διοργανώθηκε, με την μέριμνα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Αθλητισμού έχει σκοπό: 1. Την διερεύνηση κάθε θέματος που αφορά την ποιμαντική των αθλητών και τις αναζητήσεις του σύγχρονου αθλητικού κινήματος. 2. Την ευαισθητοποίηση των ιερέων σε αυτή την εξειδικευμένη μορφή ποιμαντικής νέων. 3. Την συνέχιση της επικοινωνίας με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς. 4. Την κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης των ιερέων που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα. Στην Ημερίδα παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του εν λόγω Υπουργείου κ. Γεώργιος Καλαντζής και εκπρόσωποι Αθλητικών Ομοσπονδιών. Μετά την προσευχή, ο Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης αναφέρθηκε συνοπτικά στον σκοπό της Επιτροπής και στην απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την πραγματοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου. Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, ανέγνωσε τον ακόλουθο Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου: «Χριστός Ανέστη! Μετά πολλών ευχών χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Αθλητισμού προς τιμήν του αειμνήστου Καθηγητού Νι- κολάου Νησιώτου, με θέμα «Εκκλησία και Αθλητισμός». Πρόκειται για πο- λύτιμη στιγμή, διότι μας καθιστά κοινωνούς της πορείας ενός επιφανούς αν- δρός, ο οποίος διέπρεψε ως πρωτοπόρος τόσο στον τομέα του Αθλητισμού, ό- σο και στον ακαδημαϊκό στίβο και την καλλιέργεια των Θεολογικών Γραμ- μάτων, αναδεικνύοντας την αυθεντική αξία της αθλητικής και πνευματικής αριστείας. Η Εκκλησία δικαίως ανατρέχει στο φωτεινό παράδειγμα του εξέχον- τος Καθηγητού, διότι μας αποκαλύπτει τους καρπούς μιας βαθειάς βιωματι- κής καταφάσεως προς την ιερή αυτή διασύνδεση, την οποία διαπιστώνουμε διάχυτη στην εκκλησιαστική γραμματεία και υμνολογία. Επισημαίνει ο κλεινός Παύλος: «Ουκ οίδατε ότι οι εν σταδίω τρέχοντες πάντες μεν τρέ- χουσιν, εις δε λαμβάνει το βραβείον; ούτως τρέχετε ίνα καταλάβητε. πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται, εκείνοι μεν ουν ίνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ημείς δε άφθαρτον» (Α’ Κορ. 9, 24-25). Από το κυριολεκτικό άθλη- μα ο Απόστολος μεταπηδά στα αθλήματα της ψυχής, την πνευματική αθλο- θέτηση, το γυμνάσιον των θείων αρετών, τον ιερόν αγώνα προς τον αθλοθέ- τη Χριστό, τον νικοποιό Κύριο. Κατά τους θεηγόρους Πατέρες, η άθληση συναρτάται προς την άσκη- ση της ψυχής, κατά τον ίδιο τρόπο που στον χαρισματικό άνθρωπο συναν- τώνται η κοσμική και η άνωθεν Σοφία. Όταν κυριαρχεί αποκλειστικά η κο- σμική σοφία, το πρόσωπο του ανθρώπου ευτελίζεται και αποϊεροποιείται, ενώ η άνωθεν Σοφία μας βοηθεί να επαναφέρουμε την αξία του ανθρώπου στην πρωταρχική της θέση. Όπως ακριβώς στο έργο του αειμνήστου Καθηγητού δεν παρατηρούμε μία θεολογία αποκομμένη από τη ζωή, αλλά ευρύτητα πνεύματος, διανοητι- κό σφρίγος, θεολογικό στοχασμό εν διαλόγω προς τον κόσμο και τις προκλή- σεις των καιρών επί τη βάσει της βιωμένης αλήθειας της Εκκλησίας, έτσι και στο αθλητικό ιδεώδες σωματική και πνευματική άσκηση νοούνται σε άρ- ρηκτη σύζευξη: Πίστη και Αθλητισμός συμβάλλουν ομοίως στην ανάπτυξη του χαρακτήρα και της πνευματικότητας. Αξίζει να υπογραμμισθεί, συνεπώς, ότι ο αθλητισμός συνιστά άσκη- ση όχι μόνο του σώματος, αλλά και του πνεύματος. Προάγει τον πνευματικό αγώνα και αναδεικνύει ψυχικές αρετές, όπως το ήθος, η σεμνότητα, η επιμο- νή, η καρτερία, η αυτοθυσία και η ομαδικότητα. Η πνευματική συγκέντρωση και συγκρότηση γίνονται ουσιαστικά στοιχεία για την επίτευξη τόσο αθλητι- κών, όσο και πνευματικών στόχων, όπου η εσωτερική εξέλιξη και προσωπι- κή βελτίωση επιτυγχάνονται μέσα από την προσήλωση στους στόχους και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η Εκκλησία μας ενώνει την αγάπη για τον Θεό με την αγάπη για τον αθλητισμό, θεωρώντας ότι η αρετή αναδεικνύεται μέσα από τις δοκιμασίες. Όπως στον αθλητισμό, έτσι και στη ζωή διανύουμε κατά καιρούς δρόμους δύσβατους· όσο όμως ενδυναμώνεται η ψυχή του ανθρώπου, τόσο γίνεται ι- κανότερος να υπερνικά τις δυσκολίες πορευόμενος με την Χάρη του Θεού. Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους έγκριτους συνέδρους για την συμμετοχή τους και να απευθύνω ευλογία Θε- ού προς όλους τους εκλεκτούς συμμετέχοντες και συντελεστές, μαζί με τις σύμψυχες ευχές της Ιεράς Συνόδου. Εύχομαι οι εργασίες του Συνεδρίου να ενισχύσουν ουσιωδώς την αποτίμηση της διασύνδεσης μεταξύ Εκκλησίας και Αθλητισμού, προσφέροντας καίριους λόγους πνευματικής οικοδομής και η ενδυναμούσα υπόμνηση της προσφοράς του αειμνήστου Καθηγητού να στα- θεί έμπνευση και οδηγός στην ζωή όλων». Κατόπιν απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης και ο Πρόεδρος των Ορθοδόξων Χριστιανικών Οργανώσεων Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπυρίδωνος Καπράλου. Κατά την Α’ Συνεδρία, στην οποία προήδρευσε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός, παρουσίασαν τις Εισηγήσεις τους: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Τα ανθρωπολογικά όρια του διαλόγου Θεολογίας και Αθλητισμού», ο Ελλογιμώτατος κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Το ασκητικό κατόρθωμα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Θεολογία και Αθλητισμός άλλοτε και σήμερα», και ο Ελλογιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Ο Αθλητισμός ως δοξολογία. Η θεολογική προσέγγιση των σπορ και η πολιτισμική της συμβολή». Μετά το διάλειμμα, πραγματοποιήθηκε η Β’ Συνεδρία, στην οποία προήδρευσε ο Ελλογιμώτατος Ομότιμος Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. κ. Γεώργιος Νικολόπουλος και παρουσίασαν τις Εισηγήσεις τους: η Ελλογιμωτάτη κ. Πολυξένη Αργειτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Τα ιδεώδη του Αθλητισμού στην συνάντησή του με τα ιδανικά του Χριστιανισμού μέσα από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου», ο Ελλογιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής Τμήματος Οργανώσεως και Διοικήσεως Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Νίκος Νησιώτης: Ο φιλόσοφος του Ολυμπισμού», ο Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Τσίγκανος, Λέκτωρ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. και Φυσικοθεραπευτής, με θέμα: «Γυμνάσια ψυχής και σώματος μία αέναη και εργώδης προσπάθεια», και ο κ. Ηλίας Λιαμής, Διδάκτωρ Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Ο άνθρωπος ως και το σώμα του. Οι ανθρωπολογικοί πυλώνες του Ολυμπιακού ιδεώδους κατά τον Νίκο Νησιώτη». Μετά το πέρας των Συνεδριών πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί των Εισηγήσεων. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, ανακοίνωσε την από 10ης Ιανουαρίου ε.έ. Απόφαση της Δ.Ι.Σ., διά της οποίας ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο εν Χίω ασκήσας, ανακηρύσσεται Προστάτης των προπονητών, δεδομένου ότι έχει χαρακτηρισθεί “αλείπτης” των Νεομαρτύρων.

Latest..