ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΙΟΣ :
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του υπ΄ αριθμ. 42 Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 1473Β΄/2006) καθώς και με την Αριθμ. 2141.2/538/31-01-2024 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Χίου:
1) Επιτρέπεται η διενέργεια αλιείας μεταναστευτικών ιχθύων του είδους «ΛΑΚΕΡΔΑ» εντός του όρμου Μεστών Χίου για τη χρονική περίοδο από 15/02/2024 έως και 30/04/2024 και για τις ώρες από 07:00 ως 12:00 και από 14:00 ως και 18:00.
2) Η διενέργεια της αλιείας θα πραγματοποιείται από ένα σκάφος κάθε φορά με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά μέσα και εργαλεία, τηρουμένων των περιορισμών που προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
3) Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται έγκαιρα και οπωσδήποτε εικοσιτέσσερις  ώρες πριν να ενημερώνουν τον Λιμενικό Σταθμό Μεστών.
4) Επίσης, οι κυβερνήτες Αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται κατά τη διενέργεια αλιείας να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων για την ναυσιπλοΐα τηρώντας πιστά την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ε.Κ.Λ. 42.

Latest..

ΠΡΟΣΟΧΗ (και στην Ικαρία): Νέα περιστατικά προσπάθειας κλοπής τραπεζικών στοιχείων μέσω e-mail

ΙΚΑΡΙΑ: Δύο συνεχόμενες καταγγελίες έχουν ήδη καταγραφεί σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες χρήστες έλαβαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οι απατεώνες ζητούν από τους … [Read More...]