Έρχεται πρόστιμο 200 ευρώ για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους μέχρι 30 Απριλίου

ΣΑΜΟΣ: Για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων μέχρι και τις 30 Απριλίου, προειδοποιεί ο δήμος Ανατολικής Σάμου  τους πολίτες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμο. Συγκεκριμένα :Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2024),  καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων , που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, να προβούν έως την 30η Απριλίου στον καθαρισμό της βλάστησης (αποψίλωση) και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από τις ιδιοκτησίες τους και την συντήρηση αυτών, με στόχο την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, καθώς και σε περίπτωση που ο δήμος προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, επιβάλλεται χρηματικό  πρόστιμο 200 ευρώ. Συγκεκριμένα σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου , με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και καταλογίζεται από τον Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Latest..