ΦΑΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΧΙΟΣ :
Ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «ο Φάρος» καλεί τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Απριλίου 2024  και ώρα 11.30  π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Ανδρέας Αξιωτάκης», Οδός Καραμανή 12, Βαρβάσι Χίος.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικός Απολογισμός έτους 2023
Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2024
Ενημέρωση δραστηριοτήτων και προγραμματισμένων εκδηλώσεων 2024
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία συγκαλείται εκ νέου η Συνέλευση την Κυριακή 14 Απριλίου 2024  στις 12 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Ανδρέας Αξιωτάκης», Οδός Καραμανή 12, Βαρβάσι Χίος.  

Latest..