ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Προχωρά ο περιφερειακός Πυθαγορείου – Χώρας

ΣΑΜΟΣ: Μορφή αρχίζει να παίρνει σταδιακά η παράκαμψη του νέου, περιφερειακού δρόμου Πυθαγορείου-Χώρας.
Ανάδοχος του έργου, που ξεκίνησε να υλοποιείται και στην πράξη από τον περασμένο Ιανουάριο όταν έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες, είναι η μεγάλη τεχνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ, με ποσοστό έκπτωσης 24,21%.Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του Samos Voice, οι εργασίες εξελίσσονται και κομμάτι-κομμάτι διανοίγεται και διαμορφώνεται το νέο αυτό οδικό δίκτυο.
Αρχή παράκαμψης Μυτιληνιών:

Γενική εικόνα παράκαμψης Μυτιληνιών:

Περιοχή Αγιάδες:

Τέλος παράκαμψης Μυτιληνιών, περιοχή Πούντες:

Το έργο αναμένεται να βοηθήσει στη βελτίωση της σύνδεσης των δύο περιοχών και να αποσυμφορήσει τον υφιστάμενο οδικό άξονα.
Το συγκεκριμένα οδικό τμήμα, συνολικού μήκους 6χλμ, παρουσιάζει σημάδια κορεσμού, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και κορυφώνεται η τουριστική κίνηση. Η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθέος – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου, και το πέρας του βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.
Το δεύτερο τμήμα του έργου αφορά στην παράκαμψη της Χώρας. Κινείται νότια του οικισμού της, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ..
Εν συνεχεία, η οδός συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τη Χώρα από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ..
Τέλος, η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει την υφιστάμενη επαρχιακή οδό.
Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί στα 17,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,03 εκατ. ευρώ). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου μήνα. Η σύμβαση για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στο Βόρειο Αιγαίο υπεγράφη την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στη Σάμο.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 36 μήνες. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2025.
Η ταυτότητα του έργου
Α) Παράκαμψη Πυθαγορείου:
Η παράκαμψη Πυθαγορείου παρακάμπτει τους οικισμούς Πυθαγορείου και Χώρας. Ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 6.060 μ.. Η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθύ – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου και το πέρας του βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου. Το πρώτο τμήμα της χάραξης κινείται βόρεια του Καρμπόβολου και στα όρια της ζώνης β’ του Αρχαιολογικού Χώρου. Στη συνέχεια και μέχρι να συναντήσει την παράκαμψη Χώρας (χ.θ. 6+046), αγκαλιάζει τον λόφο Κουτσοδόντι, ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση της ενότητας του αρχαιολογικού τοπίου (Ευπαλίνειο Όρυγμα, Αδριάνειο υδραγωγείο, αρχαία λατομεία, οχυρωματικά ρωμαϊκά κατάλοιπα). Στη Χ.Θ. 0+532 η χάραξη γεφυρώνει τη νέα οδό προς Καρμπόβολο, με γέφυρα ανοίγματος 11,86 μ. και στη Χ.Θ. 3+660 η χάραξη γεφυρώνει το ρέμα Αγάδων με κιβωτοειδή οχετό, διαστάσεων 3χ2 μ. Στη θέση Χ.Θ 6+062 διαμορφώνεται ο ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου και μέχρι το πέρας της βελτιώνει την υφιστάμενη οδό.
Β) Παράκαμψη Χώρας:
Η παράκαμψη Χώρας κινείται νότια του οικισμού της Χώρας, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ.. Η παράκαμψη Χώρας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+330, όπως και ο κλάδος εισόδου Χώρας, εξαιτίας του περιαστικού χαρακτήρα της περιοχής που διασχίζουν, ανήκουν στην κατηγορία ΓΙV και από Χ.Θ. 1+330 έως το πέρας της· η παράκαμψη Χώρας ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Μέχρι τη Χ.Θ. 1+200 βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό. Στη Χ.Θ. 1+221,95 γεφυρώνει το ρέμα Καλάθη με τεχνικό διαστάσεων 2χ5χ3. Από Χ.Θ. 1+322,36 ακολουθείται νέα χάραξη.
Γ) Οδός προς Μυτιληνιούς:
Η οδός προς Μυτιληνιούς συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τον οικισμό της χώρας από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ..
Δ) Οδός Ηραίου:
Η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό.
Το έργο περιλαμβάνει:
– Κατασκευή παράκαμψης Πυθαγορείου
– Κατασκευή παράκαμψης Χώρας
– Κατασκευή οδού προς Μυτιληνιούς και οδού Ηραίου
– Αποκατάσταση καθέτων – παράπλευρων και αγροτικών οδών που αποκόπτονται ή επηρεάζονται από το κύριο έργο
– Διαμόρφωση επτά (7) ισόπεδων κόμβων (ισόπεδος κόμβος Καρμπόβολου, ισόπεδος κόμβος Μυτιληνιών, ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου, ισόπεδος κόμβος Αεροδρομίου, ισόπεδος κόμβος Ηραίου, ισόπεδος κόμβος εισόδου Χώρας, ισόπεδος κόμβος εξόδου Χώρας.
– Διευθετήσεις τμημάτων ρεμάτων σε πέντε (5) θέσεις: (Αγιάδων, Καλάθη, Καρμπόβολου, κλάδος Αγιάδων, κλάδος Καλάθη)
– Τεχνικά έργα (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί).
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν συνοπτικά στην εκτέλεση:
– Χωματουργικών εργασιών
– Τεχνικών έργων (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί)
– Έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης (τάφροι οφρύος, τάφροι στέψης τοίχου, παράπλευρες τάφροι, ρείθρα, αγωγοί ομβρίων, φρεάτια, διευθετήσεις ρεμάτων με συρματοκλωβούς)
– Έργων προσωρινών αντιστηρίξεων, για την τοποθέτηση αγωγών και όπου απαιτηθεί αποκατάσταση δικτύου λυμάτων και ύδρευσης, με αποκατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων
– Εργασιών οδοστρωσίας
– Εργασιών ασφαλτικών
– Εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός κόμβων του έργου και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πυθαγορείου και Ηραίου)
– Έργων σήμανσης και ασφάλισης
– Έργων πρασίνου και αποκατάστασης των αποθεσιοθαλάμων.
Πηγή: Ypodomes.com
 

Latest..

Γ. Κοτσίδας: «Η λειτουργία του νοσοκομείου είναι επισφαλής» | «Το νέο νοσοκομείο θα κατασκευαστεί με τον οργανισμό του 2012!!! Θα καταντήσουμε σαν το ΚΥ Αντιμάχειας»

ΚΩΣ: Γ. Κοτσίδας, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, πρόεδρος Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Νοσοκομείου Κω: «Η λειτουργία του … [Read More...]

Τι θα γίνει με την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών της Λέσβου; – Συνάντηση για όλα τα θέματα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΛΕΣΒΟΣ: Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα.Στις συναντήσεις … [Read More...]