Για πρώτη φορά Περιφερειακό Συμβούλιο στα Ψαρά

ΛΕΣΒΟΣ:

 Η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συγκληθεί στις 20.5.2024 στη νήσο των Ψαρών, για πρώτη φορά στην ιστορία του Συμβουλίου.

Latest..