MD, MSc, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης :Τί είναι η υπέρταση; πώς αντιμετωπίζεται ;

ΛΗΜΝΟΣ:

Η αρτηριακή πίεση του αίματος αναφέρεται στην πίεση που ασκεί το αίμα μας στο εσωτερικό των αρτηριών όπως για παράδειγμα η πίεση του νερού μέσα σε ένα λάστιχο ποτίσματος. Μέσω των αρτηριών το αίμα μεταφέρεται από την καρδιά σε όλα τα όργανα του ανθρώπου μεταφέροντας το απαραίτητο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. 

Η «μεγάλη» ή συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) είναι η πίεση αίματος μέσα στις αρτηρίες όταν η καρδιά συσπάται δηλαδή την στιγμή του καρδιακού παλμού, ενώ η «μικρή» διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) είναι η πίεση μέσα στις αρτηρίες όταν η καρδιά χαλαρώνει (διαστέλλεται) δηλαδή μεταξύ δυο συνεχόμενων παλμών.
Η αρτηριακή πίεση ενός ατόμου καθορίζεται από δύο μετρήσεις, την συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) και την διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ). 
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η αρτηριακή πίεση καθορίζεται από δυο αριθμούς για παράδειγμα 120/80 ή 12/8, όπου πρώτα αναφέρεται η συστολική και έπεται η διαστολική αρτηριακή πίεση.

Τί είναι η αρτηριακή υπέρταση; 
 
Αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται η νόσος στην οποία η πίεση του αίματος είναι σταθερά μεγαλύτερη από τα επιθυμητά όρια. 

Ποιες είναι οι κατηγορίες της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τις μετρήσεις στο ιατρείο;

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εταιρεία υπέρτασης οι κατηγορίες της αρτηριακής πίεσης είναι οι κάτωθι: 

Κατηγορία
Συστολική

Διαστολική

Ιδανική 
<120
και
<80

Φυσιολογική
120-129
και/ή
80-84

Υψηλή φυσιολογική
130-139
και/ή 
85-89

Υπέρταση σταδίου 1
140-159
και/ή 
90-99

Υπέρταση σταδίου 2
160-179
και/ή 
100-109

Υπέρταση σταδίου 3 
≥180
και/ή 
≥110

Επιγραμματικά, η βέλτιστη πίεση υπάρχει όταν η ΣΑΠ είναι χαμηλότερη από 120 και ταυτόχρονα η ΔΑΠ χαμηλότερη από 90. Εν αντιθέσει, τιμή ΣΑΠ ίση ή μεγαλύτερη του 140 ή ΔΑΠ ίση ή μεγαλύτερη του 90 ορίζουν τα όρια της υπέρτασης. 

Πόσο συχνή είναι η υπέρταση;

Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι υπερτασικοί, πολλοί εκ των οποίων δεν το γνωρίζουν. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περίπου το 46% του ενήλικου πληθυσμού έχει υπέρταση. 
Η υπέρταση αυξάνει σε συχνότητα όσο αυξάνει η ηλικία. Μάλιστα επιδημιολογικά δεδομένα στις ΗΠΑ εκτιμούν πως το 75-80 % του πληθυσμού άνω των 75 ετών είναι υπερτασικοί. Η υπέρταση αφορά κατά κύριο λόγο τις δυτικές κοινωνίες εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, σε σύγκριση με την μικρότερη επίπτωσή της στην Αφρική.

Ποιες είναι οι κατηγορίες της αρτηριακής υπέρτασης σε σχέση με την αιτιολογία της;

Υπάρχουν δυο κατηγορίες υπέρτασης με βάση την αιτιολογία: η πρωτοπαθής και η δευτεροπαθής. Στην πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) υπέρταση η αιτία της παραμένει ακόμα άγνωστη, φαίνεται όμως ότι συμμετέχουν περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες για την εκδήλωσή της.
Αντίθετα η δευτεροπαθής υπέρταση οφείλεται σε κάποια πάθηση που πιθανόν είναι θεραπεύσιμη, ιδιαίτερα εάν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αφορά συνήθως νοσήματα των νεφρών ή ορμονικές διαταραχές. Η δευτεροπαθής υπέρταση αφορά μικρό ποσοστό (5-10%) των υπερτασικών,  όμως λαμβάνοντας υπόψιν ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από υπέρταση, εκτιμάται ότι πάνω από 100.000.000 ανθρώπους πάσχει από δευτεροπαθή υπέρταση.
Επομένως, κρίσιμο είναι οι ασθενείς με δευτεροπαθή υπέρταση να διαγνωστούν έγκαιρα ώστε να λάβουν στοχευμένη θεραπεία έναντι της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την υπέρταση.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση υπέρτασης;

 • Η μεγάλη ηλικία
 • Η παχυσαρκία
 • Οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης 
 • Αυξημένη πρόσληψη άλατος
 • Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ
 • Μειωμένη φυσική δραστηριότητα

Η υπέρταση εμφανίζει συμπτώματα; 

Η υπέρταση συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Δυστυχώς πολύ συχνά ανακαλύπτεται από συμπτώματα των επιπλοκών που προκαλεί στα διάφορα όργανα, γι’ αυτό έχει το προσωνύμιο της «σιωπηλού δολοφόνου».

Ποια προβλήματα υγείας προκαλεί η υπέρταση;
 
Η υψηλή αρτηριακή πίεση επιβαρύνει σημαντικά το έργο της καρδιάς και προκαλεί βλάβη στα αγγεία όλου του οργανισμού το οποίο οδηγεί τελικά σε επιβάρυνση των οργάνων. Κατά αυτόν τον τρόπο η υψηλή πίεση αίματος αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα), εγκεφαλικό επεισόδιο και νεφρική ανεπάρκεια.

Πώς γίνεται η διάγνωση της υπέρτασης;

Η υπέρταση συνήθως αναγνωρίζεται μετά από έλεγχο check up. Μετά την ηλικία των 40 ετών τα άτομα χωρίς ιστορικό υπέρτασης θα πρέπει να ελέγχουν την αρτηριακή πίεση μια φορά το χρόνο. 
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνότερα σε άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία ή το επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό. 
Για νεότερα άτομα με ιδανική ή φυσιολογική αρτηριακή πίεση χωρίς παράγοντες κινδύνου, ο έλεγχος συστήνεται στη συνέχεια ανά 3-5 έτη.
Εάν η πίεση του αίματος βρεθεί υψηλή κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο ιατρείο, ο ιατρός θα ζητήσει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο σπίτι. Η τακτική αυτή εφαρμόζεται γιατί σε πολλές περιπτώσεις η πίεση του αίματος ανεβαίνει ψευδώς στα πλαίσια μια αντίδρασης στρες όταν ο ιατρός μετράει τη πίεση. Αντίθετα στο σπίτι οι μετρήσεις είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, μια κατάσταση που ονομάζεται «υπέρταση της λευκής ποδιάς». 
Ο ιατρός λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα δεδομένα θα διαγνώσει την αρτηριακή υπέρταση.

Ποια είναι η σωστή μέθοδος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι;

Οι έγκυρες μετρήσεις στο σπίτι έχουν εξαιρετική σημασία τόσο για την διάγνωση της υπέρτασης όσο και για την παρακολούθηση της θεραπείας.
Η μέτρηση πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένες ημιαυτόματες συσκευές (ηλεκτρονικά πιεσόμετρα) με περιχειρίδα βραχίονα (μπράτσου) και να καταγράφεται. Οι μετρήσεις σωστό είναι να λαμβάνονται με άδεια ουροδόχου κύστη, σε ήσυχο δωμάτιο, σε καθιστή θέση, με υποστήριξη της πλάτης και του μπράτσου. Η περιχειρίδα από το πιεσόμετρο πρέπει να εφαρμόζεται σε γυμνό μπράτσο και υποστηριζόμενο να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς. Κατά προτίμηση χρειάζονται μετρήσεις 6-7 διαδοχικών ημερών, που θα διενεργούνται πρωί και απόγευμα. Σε κάθε συνεδρία λαμβάνονται 2 μετρήσεις με διαφορά 1-2 λεπτών. 

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασής;

Η θεμέλια λίθος της θεραπείας είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής που περιλαμβάνει υγιεινοδιαιτητικά μέτρα και φυσική άσκηση. Οι αλλαγές αυτές δεν προκαλούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Κάθε πλάνο αντιμετώπισης της υπέρτασης οφείλει να περιλαμβάνει συμβουλευτική για:

 • περιορισμό του άλατος στη δίαιτα
 • απώλεια βάρους για τους υπέρβαρους
 • αποφυγή της αυξημένης λήψης αλκοόλ 
 • διακοπή καπνίσματος
 • άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά τις περισσότερες ημέρες της βδομάδας.

Η άλλη κατηγορία είναι τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αποκτούν ρόλο μετά την αποτυχία ή την ανεπάρκεια των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων. 
Σε άτομα πολύ αυξημένου κινδύνου όπως ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου η χορήγηση των φαρμάκων πρέπει να ξεκινάει ταυτόχρονα με τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα. 
Τέλος, σε κάποιες επείγουσες καταστάσεις όπου άμεσα διακυβεύεται η λειτουργία κάποιου ζωτικού οργάνου ή ακόμα και η ζωή του ασθενούς, για παράδειγμα σε διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής, επείγει η ταχεία ελάττωση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί την μόνη επιλογή και πρέπει να λαμβάνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..

Με τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και με εκπροσώπους φορέων και αρχών που παρέστησαν από την Κάλυμνο και την Κω, βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Ράμμος και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Ιάκωβος Γρύλλης, για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιττας στα δύο νησιά του νομού μας. Μιλώντας στην εκδήλωση της Κω, ο κ. Γιαννικουρής, εξέφρασε τις θερμές ευχές του, στον κλάδο των μηχανικών και σε όλους του κατοίκους, στέλνοντας έτσι το μήνυμα της ανάπτυξης στο βόρειο συγκρότημα του νομού μας. «Ξέρουμε να σχεδιάζουμε, να μελετάμε και την κάθε λεπτομέρεια, να στοχεύουμε σωστά και βέβαια να μπορούμε στο τέλος να υλοποιούμε όλες τις δράσεις που οραματιζόμαστε» – σημείωσε ο κ. Αντώνης Γιαννικουρής στην ομιλία του στην Κω, και υπογράμμισε ότι στη νέα χρονιά, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Για την χρονιά που πέρασε, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, ξεχώρισε τρεις δράσεις για το νησί της Κω: Τη διεκδίκηση του Ναυτικού Ομίλου Το πάρκο του Ποντιακού ελληνισμού ✅Τη συνεργασία με το 1ο ΕΠΑΛ για την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και την ίδρυση της γεωπονικής σχολής. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν, ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Κω, κ. Φίλιππος Παπανικολάου, ο Διευθυντής του Σβουρένειου ΚΔΑΠμεΑ Κω, κ. Κώστας Χατζηδαυίδ, η εκπαιδευτικός, κα Αποστολία Παπαγεωργίου και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Π.Ν.ΑΙ, κ. Πάνος Βενέρης, για τη συμμετοχή τους ως ομιλητές στις εκδηλώσεις του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την οδική ασφάλεια. Σε ότι αφορά την Κάλυμνο, παρουσία των συναδέλφων του μηχανικών, ο κ. Γιαννικουρής αναφέρθηκε σε 3 δράσεις που υλοποίησε το ΤΕΕ Δωδεκανήσου στην περιοχή και συγκεκριμένα: Τον αγώνα για τους Δασικούς Χάρτες Τις μελέτες πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά) για τους οικισμούς Σκάλια και Παλιόνησος για το Δήμο Καλύμνου ✅Τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό που μετά από παρέμβαση μας, η Δωδεκάνησος άρα και η Κάλυμνος θα προηγηθεί από άλλες περιοχές της χώρας. Στοχευμένες κοινωνικές δράσεις Στη σύντομη ομιλία του στην κοπή της πίτας στην Κάλυμνο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, δεν παρέλειψε να σημειώσει για ακόμα μια φορά ότι το ΤΕΕ είναι ένα «ζωντανό δημιουργικό κύτταρο» μέσα από την κοινωνία μας και ότι απαιτείται να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις που εντάσσονται σε κοινωνικές δράσεις υψίστης σημασίας. Μια από αυτές και η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση ημερίδων για την οδική ασφάλεια που προγραμματίζεται να γίνει μετά την Κω και στο νησί της Καλύμνου, σε συνεργασία με τον Έπαρχο κ. Μανώλη Μουσελή και τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ κ. Γιάννη Ιακώβου.

ΚΩΣ: Με τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και με εκπροσώπους φορέων και αρχών που παρέστησαν από την Κάλυμνο και … [Read More...]

Πέτρος Φιλιππίδης: Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για τις δύο απόπειρες βιασμού – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

ΛΗΜΝΟΣ: Ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση οκτώ ετών επιβλήθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον Πέτρο Φιλιππίδη, για τις δύο απόπειρες βιασμού.  Το … [Read More...]

ΕΡΙΞΑΝ ΦΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΧΙΟΣ : Σύμφωνα με καταγγελία που λάβαμε ασυνείδητος υπάνθρωπος έχει ρίξει φόλες στην ευρύτερη περιοχή του Ρυζαρίου. Ήδη έχουν βρει φρικτό θάνατο δύο γάτες.   … [Read More...]

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου Νίκος Φανιός ευχαριστεί το Νικόλαο Καλουρής για την κάλυψη των εξόδων επισκευής της πρόσοψης του κτρίου(video)

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Το πρώτο στάδιο της συντήρησης της πρόσοψης του Νοσοκομείου Καλύμνου ολοκληρώθηκε με την επισκευή, τον εξωραϊσμό και την πιστοποίηση στατικότητας του … [Read More...]