Μέλια:” Χαίρε ω χαίρε λευτεριά”!

ΛΗΜΝΟΣ:  Η  απελευθέρωση  της  Ελλάδας  από  τον  Τουρκικό  ζυγό
ξεπήδησε  από  τα   κόκκαλα  των  Ελλήνων,  όπως  λέει  ο  ποιη
τής.   Ύστερα    από   δεκάχρονο,    επίπονο   αγώνα   ένα   μικρό  
κομμάτι  της  χερσονήσου  του  Αίμου  ανακηρύχτηκε  ελληνικό   
κράτος.  [ Λονδίνο,   πρωτόκολλο  ανεξαρτησίας,  3  Φεβρουαρί
ου  1830.  Το  θέμα  έληξε  οριστικά  τον  Δεκέμβριο  1832 ].
          Το  γένος  άργησε   να  αφυπνιστεί  και  να  σπάσει  τα  δε
σμά  του. Όμως  είχε  φτάσει  το  πλήρωμα  του  χρόνου.  Οι  Έλ
ληνες  ήταν  πλέον  αποφασισμένοι.  Είχαν  υποστεί   τόσα   δει  
νά!  Ένα  ήταν  το  σύνθημα: “ Ελευθερία  ή  θάνατος ” .
          Ο  Καποδίστριας,  στον   οποίο  πρότειναν  την  ηγεσία,  ή
ταν  επιφυλακτικός,   επειδή   το  κλίμα  στην  Ευρώπη  ήταν  εχ
θρικό  απέναντι  σε  κάθε  επαναστατικό  κίνημα.   Όμως,  όταν
η  επανάσταση  εδραιώθηκε,   την  υπερασπίστηκε  με  σθένος.   
Παρ’ όλον  ότι  οι  Ευρωπαίοι  καταδίκασαν   το   κίνημα,  ο  Κα  
ποδίστριας,  ως  υπουργός  των  εξωτερικών   της  Ρωσίας,  συμ
μετέχοντας  στα  συνέδρια  κατόρθωσε   να   αποτρέψει  την  ει
σβολή   των   αυστριακών   στρατευμάτων   στον   ελλαδικό  χώ   
ρο  προκαλώντας  την  οργή  του  καγκελαρίου   της   Αυστρουγ
γρικής   αυτοκρατορίας,   Κλέμενς   Λόθαρ    Βέρνελ,   κόμη  του
Μέττερνιχ,  ο  οποίος  κινούσε  τα  νήματα  της  ευρωπαϊκής  δι
πλωματίας.  Επιφυλακτικός   ήταν  και  ο  Γερμανός,  μητροπολί
της  Παλαιών  Πατρών  και   έβριζε   τον  Παπαφλέσσα,   ο  οποί 
ος  προσπαθούσε  να  ξεσηκώσει   τον   λαό   επιμένοντας   πως   
η  Ρωσία  ήταν  έτοιμη να  σπεύσει  προς  βοήθεια   των  εξεγερ  
μένων.  Όταν  είδε  την  αποφασιστικότητα  των  αγωνιστών, ευ  
λόγησε  τη   σημαία  και  τα  όπλα.   Διστακτικός  ήταν  και  ο  Α  
λέξανδρος    Α’,  τσάρος   της  Ρωσίας.   Αν  και  συγκινήθηκε  με  
τις   ενέργειες   του   Υψηλάντη   ο    οποίος   υπηρετούσε   στον  
ρωσικό   στρατό,   αποκήρυξε   το   κίνημα   στη   Μολδοβλαχία,   
διότι  είχε  συνυπογράψει   με  Αυστριακούς    και  Πρώσους  τη   
σύσταση   της   Ιερής   Συμμαχίας,   η  οποία  είχε  ως  σκοπό  τη   
διατήρηση   της  υπάρχουσας  κατάστασης  ( status  quo )  στην  
Ευρώπη.  [  Αργότερα  υπέγραψαν  Αγγλία  και  Γαλλία ].  Μετά  
τις  θηριωδίες   των  Τούρκων  και   τον   απαγχονισμό   του  Πα   
τριάρχη,   δρομολόγησε    ενέργειες,   που  οδήγησαν   στη   διε  
θνοποίηση   και   επίλυση   του  ελληνικού  ζητήματος.    
         Για  να  ευδοκιμήσει  ο  αγώνας,  οι  Έλληνες  δανείστηκαν
από   την   Αγγλία.  ( Υπέγραψαν  δύο   δάνεια   με   επαχθείς   ό
ρους ).  Και   πράξη   υποτέλειας    στην  Αγγλία   υπέγραψαν,  ε 
πειδή  κινδύνεψε  να  ναυαγήσει    η   προσπάθεια.   Όλα  αυτά
από  αβελτηρία.  Ο  αγωνιζόμενος  λαός  διχάστηκε.  Δύο  εμφύ  
λιες  συρράξεις   προκλήθηκαν  και  έβλαψαν  τον  αγώνα.  Ακό  
μα   και   χρήματα  από  τα  δάνεια  σπαταλήθηκαν.  Τα  μίση  α  
ανάμεσα  στις  παρατάξεις  δηλητηρίασαν  τις  ψυχές.  
        Οι  Έλληνες  δε  διδάχτηκαν  από  τα  μηνύματα  που  έστει
λε  ο  Θουκυδίδης  με  το  έργο  του:  “ Πελοποννησιακός   πόλε          
μος ”.  Διχάστηκαν   το  1917  και  πάλι  στη  διάρκεια  της  αντί   
στασης   ενάντια  στη   γερμανική  κατοχή.  
        Η  ομόνοια  χτίζει  σπίτια  και  η  διχόνοια   τα  γκρεμίζει,  ό
πως  λέει  ο  σοφός  λαός.  Όμως,  δε  βάζουμε   μυαλό  και  φα   
γωνόμαστε    προκαλώντας    αναστατώσεις.   Σε   τέτοιες   περι   
πτώσεις    χαίρονται   οι   λύκοι.  Εμφανίζονται   και   γιγαντώνο
νται    φασιστικά   κόμματα.   Εγκαθιδρύονται  δικτατορίες  και
ο  λαός  καταβασανίζεται.  
         Φίλοι  μου,  προσοχή!  Διαβάζετε,  για  να  γνωρίσετε  αλή
θειες,  για  να  μην  σας   άγουν  και   σας   φέρουν   διάφοροι  ε   
πιτήδειοι.   Ενημερωθείτε,   για   να   μην  υποστούμε  άλλη  φο
ρά   σκλαβιά.  Μη  νομίζετε  πως,  ψηφίζοντας  φασιστικά   κομ  
ματα,   θεραπεύονται    τα    κακώς    κείμενα.   Μην   πιστεύετε
πως  τιμωρείτε   αυτούς,   που   σας   απογοήτευσαν.   Αυτοί  δε
συγκινούνται.    Στην   Ελλάδα,   όπου   γεννήθηκε   η   Δημοκρα   
τία,    κανένα   δυναστικό   καθεστώς  δεν  είναι  ανεκτό!
         Φέτος  γιορτάζουμε  193  χρόνια   ελεύθερου  βίου.   Χρό
νια  πολλά  με  Ομόνοια,  Ειρήνη  και  Δημοκρατία!
                                                                           Μέλια
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr – στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

Latest..