Νέα απόφαση για διαχείριση των παραλιών Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης

ΚΩΣ:

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β/10-03-2023) η οποία αφορά στον Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.
Μεταξύ των αλλαγών προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν:
α) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση. Εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν τη σχετική άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια,
β) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να της επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας και
γ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.
Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης.
Η ισχύς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης λήγει στις 31.12.2025.
Η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται για τρία έτη, με εξαίρεση τις όμορες επιχειρήσεις, των οποίων η έναρξη δραστηριότητάς τους γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης.
Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά 60% στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 40% στο Δημόσιο.

Latest..

Τρεις ανήλικες απέδρασαν από το σπίτι της μητέρας τους στον Βόλο – Τις κρατούσε σε «ομηρία» – Επέστρεψαν στον πατέρα τους στη Ρόδο

ΚΩΣ: Σε δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 40χρονη γυναίκα για αρπαγή ανηλίκων – Δεν τις επέστρεψε ποτέ στον πατέρα … [Read More...]

Ιατρικός Σύλλογος Κω: Είναι γνωστό ότι τα λαϊκά δικαστήρια αποπροσανατολίζουν και φανατίζουν δημιουργώντας έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

ΚΩΣ: Είναι γνωστό ότι τα λαϊκά δικαστήρια αποπροσανατολίζουν και φανατίζουν δημιουργώντας έντονο αίσθημα ανασφάλειας. Οι ιατροί γνωρίζουμε έμπρακτα ότι λύσεις στα προβλήματα … [Read More...]