Νέα Αριστερά: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην πληρωμή ενισχύσεων στους νησιώτες κτηνοτρόφους»

ΛΕΣΒΟΣ:

 Η Νέα Αριστερά κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους των νησιών μας.Προς κκ. Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην πληρωμή ενισχύσεων στους νησιώτες κτηνοτρόφους»
Το μέτρο «Αμάλθεια» αποτελεί έκτακτο μέτρο ενίσχυσης ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την στήριξη των κτηνοτρόφων με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα της μεγάλης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία.
Με την ως άνω ρύθμιση επιδιώκεται η έκτακτη ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα της νησιωτικής Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η  αύξηση του κόστους των ζωοτροφών, η άνοδος η οποία ξεκίνησε το έτος 2021 και επιτάθηκε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η άνοδος αυτή, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των μεταφορικών στα νησιά,  έχει τεράστιες επιπτώσεις στο τελικό κόστος παραγωγής του γάλακτος και του κρέατος, με αποτέλεσμα την κρίσιμη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και την απειλή της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας της νησιωτικής χώρας.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινούσε στις 17.05.2023, έληγε στις  17.07.2023 και μετά από παράταση που δόθηκε, έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
Μετά απλώς θα ακολουθούσε η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ως προς την τήρηση του Κανονισμού De minimis για κάθε δικαιούχο, ώστε να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.
Με την υπ. Αριθ 3747/13-3-2024 Κοινοβουλευτική Ερώτηση η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς που αποδίδονται οι καθυστερήσεις στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, εάν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ως προς την τήρηση του Κανονισμού De minimis 1408/2013 για κάθε δικαιούχο από την «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας» Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ), και αν όχι γιατί, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής της προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους και τέλος σε ποια πρόσθετα μέτρα στήριξης της νησιωτικής κτηνοτροφίας προτίθεσθε να προβείτε προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στις περιοχές αυτές έναντι αυτών της ηπειρωτικής Ελλάδας και της μειωμένης τιμής παραγωγού στο γάλα που λαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις.
Παρότι στην απάντηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που μας διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαβεβαιωνόταν ότι «Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης. Μετά την χορήγηση πρόσβασης στο σχετικό web service, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες ελέγχου σώρευσης, ώστε να διαβιβάσει στη συνέχεια τους τελικούς δικαιούχους και να προχωρήσει η καταβολή των ενισχύσεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», μέχρι και σήμερα η σχετική ενίσχυση δεν έχει καταβληθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους.
Επειδή η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή της ενίσχυσης είναι παντελώς πρωτοφανής και αδικαιολόγητη. 
Επειδή η έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς αρμόδιων Υπουργείων για τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης επιτείνει την οικονομική αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων της νησιωτικής Ελλάδας. 
Επειδή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει απαντήσει έως σήμερα ως όφειλε από τον Κανονισμό της Βουλής στην προηγούμενη ερώτηση μας, αν και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την κατάθεση της
Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ως προς την τήρηση του Κανονισμού De minimis 1408/2013 για κάθε δικαιούχο από την «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας» Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ), και αν όχι γιατί ;
  2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής της προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους;
  3. Σε ποια πρόσθετα μέτρα στήριξης της νησιωτικής κτηνοτροφίας προτίθεσθε να προβείτε προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στις περιοχές αυτές έναντι αυτών της ηπειρωτικής Ελλάδας και της μειωμένης τιμής παραγωγού στο γάλα που λαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις;

Latest..