Παράνομες οι ιπποδρομίες στις Αλυκές Αγίας Παρασκευής, διαδικασίες αποκατάστασης της περιοχής

ΛΕΣΒΟΣ:

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συντονιστικού Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), για τις παράνομες ιπποδρομίες στις Αλυκές Αγίας Παρασκεύης, μια απόφαση που επιτέλους βάζει τα πράγματα σε τάξη και ορίζει διαδικασίες κλπ ώστε να αποφευχθούν ανάλογες εκδηλώσεις στο μέλλον. 
Δυστυχώς 45 μέρες μετά την απόφαση, και ενώ  βρισκόμαστε  εν μέσω κύματος επισκεπτών παρακολούθησης της φύσης, καμία  ενεργεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχει γίνει για την αποκατάσταση της περιοχής.   
Η απόφαση αναφερει:
Τον καθορισμό μέτρων αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 «Δράση αποκατάστασης» του Π.Δ. 148/2009, της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκληθεί σε δημοτική έκταση που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής των Αλυκών Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, εξαιτίας:
1)επεμβάσεων διάνοιξης μήκους περίπου 900 μέτρων και πλάτους 7 μέτρων (η διάνοιξη έγινε σε συνέχεια του υφιστάμενου μη αδειοδοτημένου ιπποδρομίου) και την απόθεση ποσοτήτων από πέτρες, βράχια και μεγάλους πλαστικούς σωλήνες στις όχθες του καναλιού που βρίσκεται εντός της παράνομης διάνοιξης
2) της πραγματοποίησης ιππικών αγώνων στις 05.06.2023 και της κίνησης μοτοσικλετιστών εντός της παράνομης διάνοιξης, στους οποίους παραβρέθηκαν περισσότερα από 600 άτομα στο χώρο εντός της παράνομης διάνοιξης και εντός των μεσογειακών εποχιακών τελμάτων, καθώς και της κίνησης αυτοκινήτων εκτός της παράνομης διάνοιξης.
Η προκληθείσα περιβαλλοντική ζημία αφορά σε καταστροφή της φυσικής βλάστησης και αλλοίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους στον οικότοπο προτεραιότητας 3170* Μεσογειακά εποχικά τέλματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και υποβάθμιση του κρίσιμου ενδιαιτήματος για τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας της εν λόγω περιοχής.
 Ειδικά μέτρα αποκατάστασης:
 1.Επισκευή της περίφραξης της δημοτικής έκτασης στα σημεία που έχει καταστραφεί και των θυρών στα τρία σημεία εισόδου σε αυτή, εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

2. Στην εν λόγω δημοτική έκταση απαγορεύεται:
I. η κυκλοφορία όλων των τροχοφόρων οχημάτων πλην αυτών των κτηνοτρόφων
που χρησιμοποιούν την έκταση, II. η εξάσκηση αλόγων,
III. η διοργάνωση επιδείξεων/εκδηλώσεων με άλογα,
IV. η άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων με ανεμόπτερο.

3. Η απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και της εξάσκησης αλόγων στην περιφραγμένη δημοτική έκταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση του Δήμου Δυτικής Λέσβου που αφορά την εν λόγω περιοχή.

4. Τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) στα τρία σημεία εισόδου της δημοτικής έκτασης όπου θα αναγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες:
 ότι η περιοχή φιλοξενεί τον οικότοπο προτεραιότητας 3170* που βρίσκεται σε φάση φυσικής αποκατάστασης λόγω πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας,
 ότι απαγορεύεται η χρήση της έκτασης για εξάσκηση αλόγων, διοργάνωση
επιδείξεων/εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων (ανεμόπτερα κ.α.) εισόδου τροχοφόρων οχημάτων πλην αυτών των κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν την έκταση,
 οδηγίες για την επικοινωνία με το αρμόδιο ΑΤ Αγίας Παρασκευής σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η παραβίαση των περιορισμών που αναγράφονται στη σήμανση.
5. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης, να τεθεί εκτός χρήσης το υφιστάμενο μονοπάτι που είναι παράλληλο με την παράνομη διάνοιξη και διασχίζει τον οικότοπο από τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν την έκταση. Για την μετάβαση των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνεται χρήση του υπάρχοντος οδικού δικτύου (χωματόδρομος Τσικνιά-Αλυκές Καλλονής και ασφαλτόδρομος νότια των Αλυκών Καλλονής).
6. Τα υπολείμματα εδάφους που έχουν μετακινηθεί στο πλάι, εν είδει επιχώματος, κατά τη διάνοιξη, θα πρέπει να επιστραφούν χειρωνακτικά και χωρίς χρήση μηχανημάτων στην προτέρα τους θέση, καθώς περιέχουν φυσικό απόθεμα σπερμάτων και βλαστητικού πολλαπλασιαστικού υλικού και θα συμβάλλουν στην φυσική αποκατάσταση της έκτασης.
7. Να μην γίνεται εκσκαφή καναλιού για τη διευκόλυνση της απορροής των υδάτων από τα τέλματα προς το περιμετρικό κανάλι των Αλυκών Καλλονής τα έτη με υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.

8. Τα παραπάνω μέτρα αφορούν στην πρόληψη περαιτέρω πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας και στην πρωτογενή αποκατάσταση αυτής και δύναται να τροποποιηθούν –συμπληρωθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον από τη λήψη τους.
Διαβάστε  ΟΛΗ την απόφαση στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Latest..

Μήνυμα Επάρχου Π.Ε. Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή προς τους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Για να μπορούν να προσφέρουμε μια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιούμε αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα … [Read More...]