“Περίεργη” απευθείας ανάθεση ποσού 4.838 ευρώ από το Δήμο Καλυμνίων σε εταιρία που εδρεύει στην Κύπρο για τη “Δημιουργία και προβολή κοινωνικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων”

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

<!–
Error: wp_booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_9 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
/home/kalymnos/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_api.php (rara-error)
–>
Αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 στην πλατφόρμα του “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” από το Δήμο Καλυμνίων, απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δ.Διακομιχάλης με τίτλο ” Παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» με
τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης”.

Πιό συγκεκριμένα αφορά στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» η οποία γίνεται στην εταιρεία «RUMED LIMITED»,που εδρεύει στην Κύπρο, έναντι του ποσού των 4.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α
Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα της εν λόγω απόφασης, με τον αριθμό ημερών προβολής των μηνυμάτων , τις ημερήσιες προβολές, το συνολικό αριθμό σποτ, τις προβολές ανά ζώνη και το συνολικό κόστος. Από την απόφαση παραλείπεται ο τηλεοπτικός σταθμός προβολής των μηνυμάτων (!)
Αξίζει να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος για αυτή την ανάγκη του Δήμου, καθώς και τεκμηριωμένο αίτημα και ανάληψη της υποχρέωσης. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr , στάλθηκε πρόσκληση προεκλογικά με ημερομηνία 22-8-2023 προς την εν λόγω εταιρεία “RUMED LIMITED” στην Κύπρο. Φαίνεται όμως, για άγνωστους λόγους η διαδικασία δεν προχώρησε και ο Δήμος Καλυμνίων επανήλθε μετεκλογικά στις 7-11-2023,μετά από 2,5 μήνες, με παρόμοια πρόσκληση προς την ίδια Εταιρεία, ζητώντας προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» μέχρι τις 15/11/2023.
Όπως φαίνεται η Εταιρεία με έδρα την Κύπρο, αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε, έστειλε την προσφορά της με συνολική τιμή 4.838,71€ και άμεσα ο Δήμαρχος προχώρησε στην απόφαση της απευθείας ανάθεση με σημερινή ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2023.
Σίγουρα με τα όσα παραθέσαμε παραπάνω δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, στα οποία η Δημοτική Αρχή για λόγους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημοτικού χρήματος, οφείλει να δώσει διευκρινήσεις-απαντήσεις:
1.Με ποιά κριτήρια η Δημοτική Αρχή επέλεξε αποκλειστικά την εν λόγω εταιρεία “RUMED LIMITED” με έδρα την Κύπρο για την απευθείας ανάθεση της “Δημιουργίας και προβολής των κοινωνικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων“;
2. Γιατί απέκλεισε άλλες διαφημιστικές Εταιρείες ή Τηλεοπτικούς σταθμούς, αναφέροντας ρητά στην πρόσκληση Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές (άρθρο 120 παρ.3α του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
” αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο την επίτευξη καλύτερης τιμής;
3.Σε ποιό τοπικό τηλεοπτικό σταθμό θα προβληθούν τα εν λόγω κοινωνικά μηνύματα; Γιατί ο Δήμος δεν απευθύνθηκε απευθείας στα υφιστάμενα τοπικά κανάλια (Δωδεκανησιακής εμβέλειας) για να λάβει προσφορές και απέστειλε πρόσκληση στη συγκεκριμένη Εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο;
4. Γνωρίζουν στο Δήμο, αν η εν λόγω Εταιρεία με έδρα την Κύπρο έχει σχέση ή εκπροσωπεί τοπικό τηλεοπτικό σταθμό; Αν ναι, ποιός είναι αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός;

Latest..

7o ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : Στην 7η θέση των κορυφαίων φρούτων ανά τον κόσμο βρίσκεται το Μανταρίνι Χίου σύμφωνα με διαγωνισμό του Τasteatlas. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ροδάκινο Νάουσας. Αναλυτικά … [Read More...]