Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη “Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μασουριού και Ψερίμου”από 1/6-30/9

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:

<!–
Error: wp_booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_9 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
/home/kalymnos/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_api.php (rara-error)
–>
Από το Δήμο Καλυμνίων προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για τη δημόσια σύμβαση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Καλυμνίων έτους 2024» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 120.960,92€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (149.991,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 01-06-2024 έως 30-09-2024
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής Προσφορών: 09-04-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.. Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 23-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση στις 30-04-2024 Μεγάλη Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ..
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2024 και συγκεκριμένα για τις παραλίες «Μασούρι» νήσου Καλύμνου και «Ψερίμου» της νήσου Ψερίμου. Οι προαναφερόμενες παραλίες, δικαιοδοσίας Δήμο Καλυμνίων, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με το από 23/11/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών ως «πολυσύχναστων»
Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παραλίες καθημερινά από 01/06/2024 έως 30/09/2024 (συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών) και από τις 10.00 έως και τις 18.00 είναι να διατίθενται:
Α) Δύο (2) βάθρα ναυαγοσώστη, ένα για κάθε παραλία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 9 του ΠΔ 71/2020.
Β) Τέσσερις (4) ναυαγοσώστες (κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου), εκ των οποίων:
Ένας (1) για το βάθρο της παραλίας «Μασούρι»
Ένας (1) για το βάθρο της παραλίας «Ψερίμου»
Ένας (1) ναυαγοσώστης για την επάνδρωση του επαγγελματικού, μηχανοκίνητου, πνευστού, ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, Ένας (1) ναυαγοσώστης που θα αντικαθιστά ναυαγοσώστες που κάνουν χρήση προβλεπομένων ρεπό.
Γ) Έναν (1) χειριστή για την επάνδρωση του επαγγελματικού, μηχανοκίνητου, πνευστού, ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων
Δ) Τον ακόλουθο εξοπλισμό για κάθε ναυαγοσώστη παραλίας:
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί,με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Ο έλικας του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
2) Αδιάβροχο φακό.
3) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήνταmm.
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο,
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη.
6) Σωστικός σωλήνας, (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
7) Φορητό φαρμακείο, και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.
8) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣLIFEGUARD.
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.
12) Γυαλιά ηλίου.
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.
14) Ισοθερμικές κουβέρτες.
15) Καταδυτικό μαχαίρι.
16) Μάσκα βυθού.
17) Βατραχοπέδιλα.
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
20) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21) Φορητή μεγαφωνικήσυσκευή (τηλεβόας).
22) Κοινή σφυρίχτρα.
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ.
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.
26) Φορητή συσκευή VHF marine
27)Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 Χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
Ε) Ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS – PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
ΣΤ) Ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως τοποθετημένες σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).
Ζ) Να οριοθετήσει τις παραλίες με σημαντήρες
Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα υλοποιείται καθημερινά (7 ημέρες την εβδομάδα), ακόμα και στις αργίες και ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το κατάλληλο, εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε σε περίπτωση απουσίας του να μην υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση της υπηρεσίας

Latest..

H “Κάλυμνος Πρότυπη Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης”(CBA) ανακοινώνει ότι το “Kalymnos 2024 3X3 Basketballi Festival” θα πραγματοποιηθεί 19,20,21 Ιουλίου 2024 στο λιμάνι της Καλύμνου

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Για να μπορούν να προσφέρουμε μια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιούμε αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα … [Read More...]

Οι φόροι τα τέλη και οι προμήθειες, μας πήραν και μας σήκωσαν αλλά μάλλον, θα μας γκρεμοτσακίσουν

ΧΙΟΣ : Μέσα στο κατακαλόκαιρο και ενώ η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, το κράτος για άλλη μια φορά, αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού με την αιφνιδιαστική αύξηση των λιμενικών … [Read More...]

”Έμφραγμα” στους στρατιωτικούς από το κόστος μεταφοράς , λόγω μετάθεσης από και προς την νησιωτική Ελλάδα.

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Ξάνθη: Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο της φονικής σύγκρουσης ΙΧ με λεωφορείο – Τέσσερις νεκροί

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Οι Πρόσκοποι της Λέσβου τιμούν τους Προσκόπους που έπεσαν στο Αϊδίνι της Μικρασίας τον Ιούνιο του 1919 – Κυριακή 16 Ιουνίου

ΛΕΣΒΟΣ: Οι Πρόσκοποι της Λέσβου τιμούν φέτος, όπως κάνουν κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια, την ιστορική επέτειο μιας άγνωστης σημαντικής σελίδας της Ελληνικής ιστορίας με … [Read More...]