ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ :
Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα». Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 8-11-23 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.716,00€ χωρίς Φ.Π.Α (5.140,44€ με Φ.Π.Α 9%), και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. Έτους 2023 και από τον ΚΑ 35-6692.001 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα».

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Latest..

Σάμος: Όπλα, ναρκωτικά και αρχαία

ΣΑΜΟΣ: Πολύ περισσότερα από όσα περίμεναν ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας στα δύο σπίτια ενός 66χρονου Έλληνα στη Σάμο, όταν τα έκαναν φύλλο και φτερό στο πλαίσιο … [Read More...]