ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΧΙΟΣ :
Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων ΥΕ με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας θα προβεί ο Δήμος Οινουσσών (ΑΔΑ:9Ψ5ΓΩΞΟ-ΤΡ2). Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15.06.2023.

Latest..