ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΧΙΟΣ : Σε μία διήμερη συνάντηση στη Ρίγα της Λετονίας, δύο καθηγητές από το 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου συζήτησαν και παρουσίασαν κρίσιμα έγγραφα στο πλαίσιο του Erasmus+ με τίτλο ‘Sustainable Solutions’. Το πρόγραμμα αυτό, που αφορά την κλιματική αλλαγή, συνδυάζει τη συνεργασία επτά εταίρων από έξι χώρες με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας. Το έργο προβλέπει να εξοπλίσει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συνεισφέρουν ενεργά στην δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της άτυπης εκπαίδευσης και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Latest..