Σκάφος με κλεμμένη μηχανή στην Σκάλα Καλλονής και….σωρεία παραβάσεων (φωτο)

ΛΕΣΒΟΣ:

Στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων, μεσημβρινές ώρες χθες, από στελέχη του Ά Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, σε ερασιτεχνικό Α/Κ σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο (02) αλιείς, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:-Δύο (02) αλιευτικές παραβάσεις, για αλιεία με τη χρήση μανωμένων διχτυών, κατά παράβαση του άρθ. 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αρίθ. 1967/ 2006 (L 409/ 30-12-2006).
-Δύο (02) αλιευτικές παραβάσεις, για αλιεία με τη χρήση διχτυών αλιεύματος, ποσότητας πέραν της επιτρεπόμενης για τους ερασιτέχνες, κατά παράβαση του άρθρ. 2 παρ. 2 του Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131Α/85) .
-Μια (01) παράβαση διότι το σκάφος δεν είχε ΑΕΠ, κατά παράβαση του άρθρ. 16 παρ. 5 του ΓΚΛ αρίθ. 23 (ΦΕΚ 231Β/2000).
-Μια (01) παράβαση διότι το σκάφος δεν ήταν λεμβολογημένο/ εγγεγραμμένο στα ΒΕΜΣ του άρθρ. 4 παρ. 4 του ΓΚΛ αρίθ. 23 (ΦΕΚ 231Β/2000) και
-Μια (01) παράβαση καθώς η μηχανή που έφερε εγκατεστημένη και χρησιμοποιούσε ως μέσο πρόωσης, δεν ήταν τοποθετημένη/εγγεγραμμένη στο λεμβολόγιο του άρθ. 264 παρ. 1 (Γ) του ΓΚΛ Μυτιλήνης (ΦΕΚ 261Β/78).
Επιπροσθέτως, κατόπιν αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω μηχανή ήταν κλεμμένη και πρόκειται να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχο της.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή η οποία διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα (11 kgr διαφόρων ειδών), τα οποία διατέθηκαν σε ευαγές ίδρυμα, το αλιευτικό εργαλείο (μανωμένο δίχτυ 120 μέτρων) και η ανωτέρω μηχανή του σκάφους. 

Latest..