Στη Βουλή το θέμα της απέλασης πρωταιτίων προσφύγων εξέγερσης σε δομή της Σάμου

ΣΑΜΟΣ: Ερώτηση στην Ελληνική Βουλή σχετικά με το θέμα “Απέλαση πρωταιτίων “προσφύγων” εξέγερσης σε Δομή της Σάμου”  υπέβαλε προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου ο βουλευτής Ημαθίας της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Κοτίδης.
Η ερώτηση ανάφερε τα εξής:“Πρόσφατα σε «Δομή Φιλοξενίας» της Σάμου, αλλοδαποί μουσουλμάνοι, δήθεν «πρόσφυγες», εξεγέρθηκαν, επιχειρώντας να στηρίξουν την Παλαιστίνη.
Οι αλαλάζοντες φώναζαν διάφορα συνθήματα και μεταξύ αυτών το σύνθημα «Στην Ιερουσαλήμ κατευθυνόμαστε, ως εκατομμύρια μάρτυρες».
Η κατάσταση τείνει να ξεφεύγει αν συνεχιστεί η παθητική στάση της Κυβέρνησης, όσον αφορά την πρόθεσή της να εκδίδει «ελαφρά τη καρδία» και με συνοπτικές διαδικασίες άσυλο στους παρανόμως εισερχομένους, με απρόβλεπτες συνέπειες για το νησί της Σάμου.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεστε όπως προβείτε σε άμεση διερεύνηση της εξέγερσης στη «Δομή» της Σάμου κι όχι μόνο (αποτροπή εξέγερσης και σε άλλες «Δομές»), δεδομένου ότι αναμένονται κι άλλοι ανάλογοι ξεσηκωμοί σε παρόμοιες «Δομές» στα νησιά του Αν. Αιγαίου λόγω του παλαιστινιακού, και να συλληφθούν και να απελαθούν οι πρωταίτιοι της εξέγερσης, πριν ξεφύγει η κατάσταση και αναβαθμιστεί σε πιο επικίνδυνο επίπεδο“.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε ως εξής στην παραπάνω ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης:
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Στην κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία/ διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο Schengen.

Προς τούτο, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου εφαρμόζουν ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, στο πλαίσιο του οποίου -μεταξύ άλλων- διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες -από την ισχύουσα νομοθεσία- προϋποθέσεις παραμονής τους στη χώρα, ενώ παράλληλα συγκροτούν μεικτές ομάδες ελέγχου εγκληματικότητας, σε περιοχές όπου αναφύονται συναφή ζητήματα αστυνομικής φύσης. Σε κάθε δε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους, δρομολογώντας, κατά περίπτωση, τις σχετικές διαδικασίες απομάκρυνσης – επιστροφής των μη νόμιμων αλλοδαπών, στις χώρες προέλευσής τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και της συναφούς παραβατικότητας σε περιοχές της επικράτειας όπου υφίστανται Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.) και Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, αναφέρεται ότι -δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και μέχρι την αποκλιμάκωση αυτής- από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου εκδόθηκε σχετική (από 10-10-2023) διαταγή, βάσει της οποίας δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες – εντολές προς τις αρμόδιες περιφερειακές του Υπηρεσίες, αφενός για τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφάλειας -πλέον των ήδη λαμβανομένων- στην εδαφική τους αρμοδιότητα, προς αποφυγή αιφνιδιασμού από τυχόν εκδηλώσεις/ διαμαρτυρίες αλλοδαπών, υπέρ ή κατά των αντιμαχόμενων πλευρών και αφετέρου για την εντατικοποίηση της δραστηριοποίησης του υφιστάμενου πληροφοριακού δικτύου προς το σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και κατάλληλης αξιοποίησης κάθε στοιχείου, ώστε να επιτευχθεί η αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εκδήλωσης έκνομων ενεργειών εντός ή εκτός των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, τα αστυνομικά μέτρα δεν απαριθμούνται ειδικώς στο νόμο, αλλά υπαγορεύονται από τις εκάστοτε περιστάσεις και τις επικρατούσες συνθήκες και κατά συνέπεια, οι αστυνομικές Αρχές, εκτιμώντας την υφιστάμενη, κάθε φορά, κατάσταση, οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις επιβαλλόμενες, εντός του πλαισίου της νομιμότητας, αναλογικότητας και προσφορότητας, ενέργειες, με γνώμονα τις αρχές της υπεροχής του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών από τους διαβιούντες τόσο στα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., όσο και στις Δομές φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, οι οποίες πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Σάμου, στην εδαφική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η Κ.Ε.Δ.Ν. Σάμου, αλλά και η ευρύτερη αυτής περιοχή, επιλαμβάνονται επί παντός περιστατικού ή αδικήματος που άπτεται των αρμοδιοτήτων τους, ενώ, σύμφωνα με τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό τους, λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας της ως άνω εγκατάστασης, διαθέτοντας -σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο- ικανές αστυνομικές δυνάμεις προς πρόληψη και αποτροπή οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων και πραγμάτων.

Ως προς το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση περιστατικό, που έλαβε χώρα την 17-10-2023 στην Κ.Ε.Δ.Ν. Σάμου, σχετικό τυγχάνει το από 18-10-2023 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Βορείου Αιγαίου (https://www.astynomia.gr/2023/10/18/18-10-2023-SYnelifthisan-pente-5-atoma-gia-ta-chthesina-peristatika-stin-kleisti-elegchomeni-domi-sti-samo/). Διευκρινίζεται δε ότι για αυτό διενεργήθηκε προανάκριση από την αρμόδια υφιστάμενη Υπηρεσία της Δ.Α. Σάμου (Αστυνομικό Τμήμα Σάμου) και στο πλαίσιο αυτής συνελήφθησαν -5- άτομα, τα οποία -μετά της σε βάρος τους σχηματισθείσας δικογραφίας- οδηγήθηκαν ενώπιον της οικείας εισαγγελικής Αρχής, για τις δικές της, κατά λόγο αρμοδιότητας, περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρα 31 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις των Υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου, στις περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας, έχουν διαρκή χαρακτήρα, αξιολογούνται – επικαιροποιούνται σε τακτική βάση αναλόγως των υφιστάμενων συνθηκών και θα συνεχιστούν συστηματικά και με αμείωτη ένταση, με σκοπό τόσο την πρόληψη και αποτροπή των όποιας μορφής τυχόν έκνομων ενεργειών όσο και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και τη διαμόρφωση του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετικά τυγχάνουν τα από 30-10-2023, 21-10-2023 και 19-10-2023 Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας www.minocp.gov.gr/2023/10/30/30-10-2023-giannis-oikonomou-eimaste-se-epagrypnisi-ochi-se-paniko/, https://www.minocp.gov.gr/2023/10/21/21-10-2023-simeia-synentefxis-tou-ypourgou-prostasias-tou-politi-k-gianni-oikonomou-ston-tileoptiko-stathmo-ant1-kai-tin-dimosiografo-faii-mavragani/ και www.minocp.gov.gr/2023/10/19/19-10-2023-g-oikonomou-entatikoi-elegchoi-kai-ekteneis-paremvaseis-stin-odiki-asfaleia-kai-tin-neaniki-via/).
Από την πλευρά του, ο υπουργός Mετανάστευσης και Aσύλου, Δημήτρης Καιρίδης, απάντησε ως εξής την ίδια ερώτηση:
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Κοτίδης, με θέμα «Απέλαση πρωταιτίων ‘προσφύγων’ εξέγερσης σε Δομή της Σάμου» και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας γνωρίζω τα εξής :
Αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας κατά τη διαμονή / φιλοξενία των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών στις δομές, εντός των Περιφερειακών Υπηρεσιών δραστηριοποιείται Κλιμάκιο Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1/7422/2019 (Β’ 2219) κοινής υπουργικής απόφασης είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για τον σωματικό έλεγχο των νεοεισερχομένων και τον έλεγχο των αποσκευών τους, για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ερευνών σε όλους τους χώρους, για την εσωτερική φρούρηση και επιτήρηση των φιλοξενούμενων, για την εκτέλεση πεζών περιπολιών εσωτερικά με σκοπό την τήρηση της τάξης και την πρόληψη παράνομων ενεργειών, για την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και του σχεδίου εκκένωσης σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Περιφερειακών μας Υπηρεσιών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την ασφαλή λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών με διαρκή παρουσία προσωπικού και για την επέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρής διασάλευσης της τάξης ή σε άλλες περιπτώσεις ανάγκης.
Το προσωπικό του Κλιμακίου Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας επεμβαίνει σε περίπτωση τέλεσης αδικημάτων, κατάληψης ή παρεμπόδισης της λειτουργίας της δομής, ενημερώνοντας άμεσα τον Διοικητή της Περιφερειακής Υπηρεσίας. Οι δε Διοικητές των Περιφερειακών μας Υπηρεσιών, ενημερώνουν τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας, σε συντρέχουσα περίπτωση και ο τελευταίος επιλαμβάνεται και παρεμβαίνει με βάση τους κανόνες της αστυνομικής τακτικής, τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και τους Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να σημειώσω ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης μόνο παθητική δεν είναι. Αντιθέτως λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας για να υπάρχει τάξη και ηρεμία στις δομές του εθνικού συστήματος υποδοχής και ασύλου. Χαρακτηριστική είναι η άμεση επέμβαση της αστυνομίας και η καταδίκη σε φυλάκιση 43 μηνών χωρίς αναστολή τεσσάρων αλλοδαπών συριακής, παλαιστινιακής, και αιγυπτιακής καταγωγής στη Λέρο.

Latest..

Αποτελέσματα εκλογών και ψήφοι των παρατάξεων στο ΤΕΕ Δωδεκανήσου | Σε Κω και Κάλυμνο 1η η παράταξη του Ι. Γρύλλη στη Ρόδο του Γ. Σάββενα

ΚΩΣ: Ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ η διαδικασία καταμέτρησης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, για την ανάδειξη νέας διοίκησης και … [Read More...]

Δώστε έμφαση στην άνεση!

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

Καλά νέα! Ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Καιρίδης δίνει λύση στο θέμα της στέγης του Αναγνωστηρίου Αγιάσου

ΛΕΣΒΟΣ: Μια ευχάριστη είδηση προέκυψε από την τριήμερη επίσκεψη στη Λέσβο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, για την αποκατάσταση του Αναγνωστηρίου. Σε … [Read More...]