Στην Αρχή Διαφάνειας η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου προκυμαίας και πλατείας Σαπφούς

ΛΕΣΒΟΣ:

Αναφορά – αίτηση και διαμαρτυρία συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό, υπέβαλε προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Μιλ. Κομβούτης, πολιτικός μηχανικός του ΕΜΠ, κάτοικος Μυτιλήνης, για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχου στο πολυσυζητημένο και πολυσχολιασμένο έργο της «ανάπλασης του παραλιακού μετώπου προκυμαία και πλατεία Σαπφούς».Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Μ. Κομβούτης στην αναφορά του:
«Ο σκοπός υποβολής της παρούσης είναι η διενέργεια έρευνας κι ελέγχου από το στάδιο ταξινόμησης των προτεραιοτήτων για την πόλη της Μυτιλήνης έως και τη μεθόδευση εκπόνησης μελέτης κι εκτέλεσης του έργου στο κέντρο της πόλης, τις διάφορες εγκρίσεις της μελέτης, της δημοπράτησης του έργου, την κατάρτιση της σύμβασης κατασκευής του και τη διοίκηση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου από εσάς. Επέλεξα να είμαι μόνιμος κάτοικος της Μυτιλήνης επί 78 χρόνια και είναι φυσικό να ενδιαφέρομαι για την προστασία της και την αποτροπή κάθε βλαπτικής ενέργειας σε βάρος της σωστής εξέλιξής της. Κατωτέρω θα εξηγήσω γιατί το αναφερόμενο έργο που εκτελείται στην περίμετρο του εσωτερικού λιμένα της πόλης δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της, δεν σέβεται την προσπάθεια του κράτους να αναδείξει στην περίμετρο αυτή δεκάδες διατηρητέα κτίρια και σε τελευταία ανάλυση δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.
-Ο εσωτερικός λιμένας της Μυτιλήνης αναδίδει κάποιες ημέρες, κυρίως το καλοκαίρι και σε φάση αμπώτιδας, μια δυσοσμία στις εκβολές των αγωγών ομβρίων υδάτων λόγω της παράνομης διοχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων. Επίσης ο εσωτερικός λιμένας χρήζει επείγουσας συντήρησης των υφάλων των κρηπιδοτοίχων λόγω σπηλαιώσεων και υποσκαφών που εμφανίζουν αυτοί από την παράνομη δραστηριότητα των ελίκων των σκαφών και του αντιμάμαλου σε περιόδους ΝΑ ανέμων έντασης από 6 B και άνω. Ο Δήμος Μυτιλήνης (και οι διάφορες επιχειρήσεις του ΔΕΥΑΛ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο), αντί της αντιμετώπισης αυτών των επειγόντων έργων, επέλεξε ένα έργο περιπάτου και βιτρίνας.
-Μεθοδεύσεις. Η μελέτη του έργου δεν προέρχεται από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, όπως κανονικά απαιτείται και θεωρείται προφανώς ως υπηρεσιακή μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Μυτιλήνης. Όμως στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 2 της κανονιστικής απόφασης του Υ.Π.ΕΝ 48505 / 387 / 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2239/31-5-2021) απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου και όχι όπως μεθοδεύτηκε εδώ γνωμοδότηση αναρμοδίως του Περιφερειακού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου …! Η εν λόγω μελέτη περιέχει και τεύχος «Τεχνικής Περιγραφής», που μόνο τέτοιο δεν είναι. Γενικά η μελέτη αυτήασχολείται με θέματα ήσσονος σημασίας και αστικού εξοπλισμού. Είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστεί στο κέντρο της πόλης ένα έργο που θα εντυπωσιάσει τον απλό και ανυποψίαστο πολίτη, αδιαφορώντας για το τι σημαίνει ανάπλαση παραλιακού μετώπου, για τα σημαίνοντα θέματα της πόλης και του ιστορικού της κέντρου, για προτεραιότητες μελέτης κι εκτέλεσης επειγόντων έργων, πράγμα που ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην εργολαβία αυτή εντάχθηκε κυριολεκτικώς όπως όπως την τελευταία στιγμή, χωρίς τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις συναρμοδίων φορέων η συντήρηση των υφάλων των κρηπιδοτοίχων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Έτσι, μεθόδευσαν την αφαίρεση και αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτροφωτισμού της προκυμαίας, είχε προταθεί από την τότε Αρχιτεκτονική Επιτροπή με συμμετοχή έμπειρων αρχιτεκτόνων, εναρμονιζόμενος με τον χαρακτήρα της πόλης, του ιστορικού κέντρου της και του συνόλου των διατηρητέων κτιρίων της περιμέτρου του εσωτερικού λιμένος της, εξυπηρετώντας παράλληλα και τις λειτουργίες του λιμένος. Το νέο σύστημα φωτισμού, συνιστάμενο από πυκνή διάταξη ευθύγραμμων στύλων που φέρει ο καθένας 5 spots ουδόλως συνάδει με τον χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της πόλης ούτε εξυπηρετεί τον λιμένα, δεδομένου ότι τα spots έχουν επινοηθεί για άλλες χρήσεις.  Η βλάβη αυτή μεγεθύνεται έτι περαιτέρω με την αντικατάσταση των παραδοσιακών καναπέδων με «πλάτη» με «πάγκους» σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, που μάλιστα έχουν το μειονέκτημα να συγκρατούν την υγρασία και να μη στηρίζουν την πλάτη του καθήμενου, αποκλείοντας έτσι την λεγόμενη 3η ηλικία.
Άλλη άστοχη ενέργεια είναι η κατασκευή τοίχου κατά μήκος του κρασπεδορείθρου, που εμποδίζει τη λειτουργία του λιμένος, αλλά και την ελεύθερη ροή των ομβρίων υδάτων, ιδίως σε περίπτωση ακραίας καταιγίδας, που θα μεγιστοποιείται σε θέσεις όπου η απορροή υψωμάτων εκβάλλει στην περίμετρο του εσωτερικού λιμένα, συμβάλλοντας σε πλημμυρικά φαινόμενα!…
-Διοίκηση έργου, κακοτεχνίες. Από την έναρξη του το έργο φάνηκε να μη διοικείται βάσει του νόμου που διέπει τα δημόσια έργα. Η Διευθύνουσα υπηρεσία όταν χρειαζόταν ήταν απούσα και συνέπεια τούτου ήταν το έργο να παρουσιάσει κακοτεχνίες . Ως προς τις εργασίες στα ύφαλα των κρηπιδοτοίχων, που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη, ουδείς γνωρίζει τι έγινε, γιατί απαιτείται δύτης για διαπιστώσεις και φυσικά αν έγινε σωστά ή όχι. Για την ενημέρωσή σας από εμφανείς κακοτεχνίες, σας επισυνάπτω μια σειρά ενδεικτικών φωτογραφιών.
 
πηγη: εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

Latest..

ΠΡΟΣΟΧΗ (και στην Ικαρία): Νέα περιστατικά προσπάθειας κλοπής τραπεζικών στοιχείων μέσω e-mail

ΙΚΑΡΙΑ: Δύο συνεχόμενες καταγγελίες έχουν ήδη καταγραφεί σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες χρήστες έλαβαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οι απατεώνες ζητούν από τους … [Read More...]