ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΜΟΣ: Η 21η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου Κουντουριώτη 1 , Μυτιλήνη, στις 29/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. Τα θέματα της ημερήσια διάταξης :ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Περιφερειακού Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου» και κωδικό MIS / ΟΠΣ 6002255 του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Εισηγήτρια: κ. Ειρήνη Αγάλια-Πολίτη, Προίσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την Αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στη Π. Ε. Χίου. Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Παντελάρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΧίουΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παραδοτέου για τα 60 δείγματα (από 9 Αυγούστου του 2021 έως 31 Δεκεμβρίου του 2022 ) θαλασσινού νερού προς εξέταση που στάλθηκαν στην Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφύκων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» του Άρθρου 100 Ν.3852/2010 – Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. – Άρθρο 4 Ν.4430/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη του Παραδοτέου(91 δείγματα) και ολοκλήρωση του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (Άρθρο 100 Ν.3852/2010 –Ν.4485/2016) ΣΧΕΤ : 1. Η από 1-06-2021 Προγραμματική διετή σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για το έργο Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 655f51cbec7923460aaf50bc στις 23/11/23 15:24 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 23SYMV012791021 2023-05-31. Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 5ο : 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού ΕλέγχουΘΕΜΑ 6ο : Υποβολή οικονομικών στοιχείων που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2ου και του 3ου τριμήνου 2023 Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού ΕλέγχουΘΕΜΑ 7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου, Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού ΕλέγχουΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2023 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Β. ΑιγαίουΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2024 στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Πασπάτης , Γεν.Δ/ντης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας,Κτηνιατρικής & ΑλιείαςΘΕΜΑ 10ο : Α) Έγκριση των Πρακτικών Παραλαβής και Παρακολούθησης του 2ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικώνπαραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ» Β) Έγκριση της διάθεσης πίστωσης πληρωμής του 2ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ», ποσού 20.965 χωρίς ΦΠΑ. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λαγουτάρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής στα πλαίσια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α», αναδόχου «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ. Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου σύμφωνα με το άρθρο 100 Ν. 3852/2010 για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 655f51cbec7923460aaf50bc στις 23/11/23 15:24ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 100 Ν. 3852/2010 για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΒΑΤΟΥΣΑ ΛΕΣΒΟΥ» Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 100 Ν. 3852/2010 για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ» Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 Ν. 3852/2010 για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Εισηγήτρια: κ. Μαρία Τσακίρη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΛέσβουΘΕΜΑ 16ο : Προμήθεια υλικού και εξοπλισμού που θα δοθεί στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λέσβου Χίου και Σάμου,στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης για την κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 4662/2020,συνολικού κόστους 18.000€ συμπ ΦΠΑ Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού & Συγκοινωνιών.ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης Αθλητισμού 2023 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 500.000€(αρ.απόφασης 45/Απόσπασμα Πρακτικού Νο 7,ΑΔΑ:ΨEB67ΛΩ-ΤΒΘ) ως προς την Προμήθεια αθλητικού υλικού που θα δοθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Τοπική Επιτροπή Λέσβου, κόστους 2.800€ συμπ ΦΠΑ Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού & Συγκοινωνιών.ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση παράτασης και αντικατάστασης προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας τους για υποβολή αιτήματος παράτασης συμμετοχής στο πρόγραμμα από την ΠΕΣ (δαπάνη 94.000,00 € – εισηγητής Απ. Βαλαμώντης τηλ. 2273350484)» Εισηγητής: κ. Απόστολος Βαλαμώντης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Π.Ε. ΣάμουΘΕΜΑ 19ο : Αίτημα εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παράτασης παράδοσης πακέτου εργασίας 10 ‘’ Υπηρεσίες web marketing και Προώθησης- Ημερίδα παρουσίασης’’για το Υποέργο 1: ‘’Ψηφιακές Διαδρομές Σαμιακού Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Σάμου’’. Εισηγητής: κ. Απόστολος Βαλαμώντης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Π.Ε. ΣάμουΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» Εισηγητής: κ. Νικόλαος Ζαφείρης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου 

Latest..

Μαγιόρκα: Αγωνία για δεκάδες εγκλωβισμένους από την κατάρρευση κτιρίου – Από υπερβολικό βάρος η τραγωδία

ΛΗΜΝΟΣ: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και … [Read More...]

H Μίκα Ιατρίδη στην Κω και την Κάλυμνο, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη: «Στηρίζουμε τη Ν.Δ, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη

ΚΩΣ: H Μίκα Ιατρίδη στην Κω και την Κάλυμνο, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη: «Στηρίζουμε τη … [Read More...]

Γ. Νικητιάδης : Την ανικανότητα της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ομολόγησε η Κυβέρνηση με την επιστολή Μητσοτάκη στην φον ντερ Λάιεν

ΚΩΣ: Γ. Νικητιάδης : Την ανικανότητα της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ομολόγησε η Κυβέρνηση με την επιστολή Μητσοτάκη στην φον ντερ … [Read More...]