Τι απαντά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποζημιώσεις πυρόπληκωτν στη Βρίσα

ΛΕΣΒΟΣ:

Απάντηση που έλαβε ο Βουλευτής Ν. Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, στην υπ’ αριθμ. 3461/27-2-2024 ΕΡΩΤΗΣΗ του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την Καθυστέρηση καταβολής Οριστικών Αποζημιώσεων Πυρόπληκτων περιοχής Βρίσας – Βατερών – Σταυρού του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Παρασκευαΐδης, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις φυτικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο, ειδικά για περιπτώσεις θεομηνιών με σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές (όπως πυρκαγιές) προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι σχετικής επιχορήγησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληττόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη των πληττομένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του 2021 και την επιχορήγηση για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής. Με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι τους Ν. 4797/2021, 4871/2021, 4914/2022, 4792/2022 και 5036/2023, αποζημιώνονται και οι πυρκαγιές του 2022 Στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ορίζονται τα ποσά ενίσχυσης, οι δικαιούχοι αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις λήψης προκαταβολής.
Για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης, ορίζεται ως αποζημίωση το 50% της αποζημίωσης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4797/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις λήψης προκαταβολής είναι οι κάτωθι:

  •  Να έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ
  •  Να έχει υποβληθεί από τον παραγωγό μέσω του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ηλεκτρονικήαίτηση χορήγησης ενίσχυσης
  •  Τα αγροτεμάχια να βρίσκονται εντός των πυρόπληκτων περιοχών, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με βάση τα ψηφιακά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Copernicus.
  •  Οι παραγωγοί: α) να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή β) να είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων (μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) που δηλώνουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
  •  Η προκαταβολή δίδεται μόνο για δενδρώδεις καλλιέργειες

Οι ζημιές αφορούσαν σε 73.000 ελαιόδενδρα, οι εκτιμήσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και έχει χορηγηθεί προκαταβολή αποζημίωσης ύψους 2.054.194 € σε 365 παραγωγούς βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Εντός του επομένου διαστήματος θα συνταχθεί και αποσταλεί στην Κρατική Αρωγή το αρχείο βάσει των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ για την εκκαθάριση των πληγέντων δικαιούχων.
Επισημαίνεται ότι:

  • το ύψος της αποζημίωσης που έχει αποφασιστεί και καθοριστεί με το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο έχει λάβει υπ’ όψιν την απώλεια παραγωγής και την αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου.
  •  οι κρατικές ενισχύσεις προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλονται για τη διατήρηση στης αγροτικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό αφορούν σε βεβαιωμένες δαπάνες, οπότε η χορήγηση της εκκαθαριστικής πληρωμής προϋποθέτει την προηγούμενη αποκατάσταση των ζημιών φυτικού κεφαλαίου και βεβαίωση αυτών από τον ΕΛΓΑ.

Για τα θέματα που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την ως άνω Ερώτηση στο εν λόγω καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Latest..