Υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΝΔ, η Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, νύφη του π.πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά

ΚΩΣ:
Η Rythmisis είναι Ινστιτούτο Δικαίου που ιδρύθηκε το 2022 και απαρτίζεται από νομικούς που ασχολούνται ενεργά είτε μέσα από την δικηγορία είτε το ακαδημαϊκό τους έργο με τον ψηφιακό χώρο και την ρύθμιση του. Η διοίκηση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Rythmisis ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό της ως εξής:

Latest..