Ντροπή! Ξαφνικό τέλος στη δωρεάν μεταφορά μαθητών στα ΣΔΕ σε Μυτιλήνη και Καλλονή

ΛΕΣΒΟΣ:

Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε Μυτιλήνη και Καλλονή καθώς στη μέση της σχολικής χρονιά αποφασίστηκε να καταργηθεί η δωρεάν μεταφορά τους.  Αξίζει να τονιστεί ότι τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην Καλλονή φοιτούν πολλά παιδιά που έρχονται από τα μακρινά χωριά της Λέσβου. Είναι μαθητές που χρήζουν κάθε βοήθεια για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να έχουν ένα καλύτερο αύριο.Η παράλογη αυτή απόφαση σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί ταφόπλακα για την προσπάθεια όλων αυτών των μαθητών.
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση από την  Πανελλήνια Ένωση  Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά των μαθητών/τριών των δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την οποία στη μέση της σχολικής χρονιάς οι «Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.»
Η παραπάνω ρύθμιση έχει ήδη ως αποτέλεσμα κάποιες περιφέρειες που παρείχαν δωρεάν μεταφορά, να διακόπτουν άμεσα τις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών/τριων των ΣΔΕ στα μέσα της σχολικής χρονιάς και χωρίς να έχει υπάρξει πρόβλεψη για διάδοχη κατάσταση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ουσιαστικά αποκλείει τους/τις μαθητές/τριες των Σχολείων μας από το δικαίωμά τους στη μάθηση, αφού πλέον δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα μετακίνησης με αποτέλεσμα να διακόψουν τη φοίτησή τους.
Βάσει της νέα Κ.Υ.Α., τα Σ.Δ.Ε, ρητά και κατηγορηματικά είναι τα μόνα σχολεία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος των οποίων οι μαθητές/τριες εξαιρούνται του δικαιώματος της δωρεάν μεταφοράς.  Η Π.Ε.Δι.Σ.Δ.Ε. με επανειλημμένες πρωτοβουλίες είχε τονίσει ότι τα Σ.Δ.Ε. είναι υπερτοπικά σχολεία και είχε ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη αποσαφήνισης του πλαισίου που διέπει τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριων των Σ.Δ.Ε. (αρμόδια Υπουργεία, Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Περιφέρειες). Επομένως, το θέμα ήταν γνωστό και μάλιστα υπήρξαν και πρόσφατες σχετικές ερωτήσεις – αναφορές από Βουλευτές στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου (1135/13-10-2023 και  572/16-11-2023).
Όμως, με μεγάλη έκπληξη και χωρίς ουδεμία αιτιολογία, αντί της δίκαιης ρύθμισης που αναμέναμε, εισπράττουμε την απαξιωτική  στάση της Πολιτείας για το θεσμό που υπηρετούμε και ιδίως την αδιαφορία της για τους/τις μαθητές/τριές μας. Χωρίς περιστροφές δείχνει την «πόρτα της εξόδου» του σχολείου στους/στις  ήδη φοιτούντες/σες και «κλείνει την πόρτα» σε αυτούς/ες που είχαν σκοπό να εγγραφούν.
Στο συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό των 30.000.000 € για μεταφορικό έργο που προβλέπει η νέα ΚΥΑ, δεν «χώρεσαν» οι μαθητές/ρτριες των Σ.Δ.Ε. αφού η Πολιτεία, μη δίνοντας εναλλακτική  λύση με άλλη σχετική ρύθμιση όπως προβλέπεται, προφανώς θεωρεί ότι παρότι οι μαθητές/τριές μας ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δυσβάστακτο οικονομικό κόστος της καθημερινής μετακίνησης.
Ως Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, προασπιζόμενοι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μαθητών/τριών μας και στο πλαίσιο της αποκατάστασης της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης, αιτούμαστε για άλλη μια φορά την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 32239 – ΦΕΚ 2051/τ.Β/5-4-2024, ή την έκδοση άλλης σχετικής ρύθμισης βάσει του άρθρου 46 του ν. 4653/2020, ή τη ρύθμιση με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της  δωρεάν μεταφοράς των μαθητών/τριων των Σ.Δ.Ε, όπως συμβαίνει και με τους μαθητές/τριες των υπολοίπων τύπων δημόσιων ελληνικών σχολείων.

Latest..