Άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών σε Λέσβο και Λήμνο – Τι αλλάζει

ΛΕΣΒΟΣ:

Η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα/ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ενημερώνει τους αμπελουργούς της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και Λήμνου ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγησης νέων αδειών  φύτευσης   οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024 με καταληκτική ημερομηνία την 26η Απριλίου 2024.  Η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2024 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 916/102034/08-04-2024 ΥΑ με την οποία καθορίζονται η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, καθώς και η διαδικασία ενστάσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ. 1 και 2, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 

  • Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) μόνο μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Νέων Φυτεύσεων του ΥΠΑΑΤ.  
  • Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τίτλο κατοχής (ενοικιαστήριο για τα ενοικιαζόμενα ή Ε9 για τα ιδιόκτητα) και συντεταγμένες (Χ,Υ), μόνο σε ΕΓΣΑ’87 της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε τεμαχίου προς αδειοδότηση καθώς και των δικαιολογητικών για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.
  • Ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα αγροτεμάχιο. Σε αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης του ενός στρέμματος δεν χορηγείται άδεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 22530-22565 και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου στα τηλ. 2254351242-2254351244 και 2254351247.           
Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής
 η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
 Πρωτογενούς Τομέα
Αναστασία Αντωνέλλη
 
Τι αλλάζει
Αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, στη μοριοδότηση, στις αιτούμενες εκτάσεις φέρνει η νέα ΥΑ για τις άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2024.
Η απόφαση προβλέπει εκτός των άλλων ότι κατ’ εξαίρεση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2024, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26η Απριλίου 2024.
Να σημειωθεί ότι η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr) και γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Οι μεταβολές
Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση επέρχεται:
Στη μοριοδότηση του κριτηρίου Δ.  Εκτάσεις που προορίζονται  για νέα φύτευση στο πλαίσιο της  διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το οποίο την υψηλότερη βαθμολόγηση (0,30), λαμβάνει  η  αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος όταν είναι μεγαλύτερη των 20 στρ. έως και 50 στρέμματα, εκτός από τις Περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, στις οποίες τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση, λαμβάνει το εύρος των εκτάσεων από 3 έως 10 στρέμματα.
Προστίθεται  το κριτήριο Ε. Μέλος συλλογικού φορέα, ήτοι οινοποιητικού συνεταιρισμού/αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών/αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα, το οποίο βαθμολογείται με 0,15 μόρια με σύνολο τη μονάδα.
Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται στα 3 στρέμματα, εκτός των Περιφερειών Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, για τις οποίες η Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται στο 1 στρέμμα.
Η κατανομή των εκτάσεων στην περίπτωση μη απορρόφησης των δικαιούμενων εκτάσεων (1%) από μια Περιφέρεια, θα διανέμεται στις υπόλοιπες με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος της κάθε Περιφέρειας κατ’ έτος, που  προκύπτει από το υπερβάλλον  πλήθος των επιλέξιμων αιτημάτων, σε στρέμματα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των αιτούντων που κατατάσσονται τελευταίοι ,καταργείται η αναλογική κατανομή μικρότερων από τις αιτηθείσες εκτάσεις και η  προτεραιότητα παρέχεται στους αιτούντες μεταξύ των 20 στρ έως και 50 στρέμματα, ή  από 3 έως 10 στρέμματα για τις Περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Ηπείρου.
Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο η Υπουργική απόφαση

Latest..