ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΧΙΟΣ :
Η απόφαση 536/22 (ΑΔΑ: 6ΝΤ1ΩΗΝ-ΒΚΙ) του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χίου επιτρέπει στις τρίτεκνες οικογένειες να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, ένα άτομο με εισόδημα έως 11.000 € μπορεί να απαλλαγεί, με προσαύξηση κατά 3.000 € για τον/τη σύζυγο και κατά 2.400 € για κάθε ανήλικο/προστατευόμενο τέκνο. Με αυτή την απόφαση, οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν πλέον μια ουσιαστική ελάφρυνση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 2 γονείς και 3 ανήλικα/προστατευόμενα μέλη με εισόδημα έως 21.200 €, μια οικογένεια με 2 γονείς και 2 ανήλικα/προστατευόμενα μέλη με εισόδημα έως 18.800€, μια οικογένεια με 2 γονείς και 1 ανήλικο/προστατευόμενο μέλος με εισόδημα έως 16.400€ και μια οικογένεια με κανένα ανήλικο/προστατευόμενο μέλος με εισόδημα έως 14.000€, μπορούν να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη. Επίσης, ένας τρίτεκνος γονέας με κανένα ανήλικο/προστατευόμενο μέλος μπορεί να απαλλαγεί από τα δημοτικά τέλη εάν έχει εισόδημα έως 11.000€.

Latest..